ISIDORUS
Dekalog Internauty Drukuj
poniedziałek, 24 marca 2008, 16:23
Dodał: (Admin)
Dekalog internauty, który napisała rodzina Internautów (małżeństwo z dwojgiem dzieci: Urszula, Marek, Dominika i Piotr Augustyn) oraz ks. Józef Kloch, powstał na kanwie trzech dokumentów Stolicy Apostolskiej z 2002 r., w których został ukazany stosunek Kościoła do internetu: orędzia Jana Pawła II "Internet - nowe forum głoszenia Ewangelii" oraz dwóch obszernych i bardzo praktycznych opracowań Papieskiej Rady ds. Mediów "Kościół a internet" i "Etyka w internecie".
1. Nie traktuj komputera jak bożka. 2. Miej świadomość, po co przed nim zasiadasz. 3. Pamiętaj, że za drzwiami internetu nie wszystko jest dobre. 4. Czuwaj nad tym, co robi twoje dziecko; poszerzaj swoją wiedzę. 5. Nie zabijaj czasu i talentów przed komputerem. 6. Nie lekceważ zagrożeń płynących z sieci. 7. Nie - piractwu i hackerom. 8. Stosuj zasadę ograniczonego zaufania w kontaktach internetowych. 9. Nie zaniedbuj czynienia dobra za pośrednictwem sieci. 10. Ani nie zastępuj przyjaciół komputerem. Powyższy tekst Dekalogu pochodzi z serwisu internetowego OPOKA