ISIDORUS
"Boże Młyny" - krzyże i kapliczki przydrożne na pograniczu kudowsko-nachodzkim Drukuj
sobota, 2 maja 2009, 17:19
Dodał: Tomasz Adam Kaniewski (Kalasancjusz)
"Boże Młyny" - krzyże i kapliczki przydrożne na pograniczu kudowsko-nachodzkim to wystawa zorganizowana przez ks. prof. Tadeusza Fitycha, który odkrywał te ładniejsze i brzydsze, jak również te na głównych placach jak i te zapomniane kapliczki i krzyże przydrożne, wykonując jednocześnie dokumentację fotograficzną i opisową.
Okładka Katalogu Wystawy
Okładka Katalogu Wystawy
Boże Młyny 2009
Wystawa została uroczyście otwarta 1. maja b.r. w Pijalni Wód Mineralnych w Parku Zdrojowym w miejscowości Kudowa-Zdrój. Relacja z wystawy znajduje się na Portalu św. Izydora - http://www.isidorus.net/show/news,393,KudowaZdroj_Boze_Mlyny_miela_wolno_ale_dokladnie Celami przedsięwzięcia są: * złożenie hołdu Janowi Pawłowi II, przy szlaku turystycznym z Jego imieniem (znajduje się tam wiele kapliczek), z okazji czwartej rocznicy odejścia do Domu Ojca oraz z racji inauguracji sezonu turystyczno-pielgrzymkowego 2009 * inwentaryzacja, kompleksowa informacja m.in. poprzez wydanie książki-albumu na rzecz tożsamości miasta i rozwoju turystyki kulturowej * opracowanie programów z myślą o rewitalizacji oraz ratowaniu zniszczonych krzyży i kapliczek przydrożnych Wystawa będzie otwarta do 31 maja w Kudowie-Zdroju w godzinach 8:00 - 20:00, po czym odwiedzi szereg miast polskich i czeskich. O terminach wystaw w innych miastach będziemy informować. Instytucje i osoby zainteresowane umieszczeniem wystawy w swoim ośrodku kulturalnym, muzeum, kościele itp. proszone są o kontakt z Biurem Wystawy "Boże Młyny" - biuro@boze-mlyny.eu . Jednocześnie informujemy, iż wystawa została sporządzona tak, aby nie dotyczyła tylko i wyłącznie mieszkańców Kudowy i okolic, ale z myślą o wszystkich osobach zainteresowanych tematyką kapliczek, krzyży przydrożnych i znaków wiary. Ponadto został wydany specjalny "Katalog wystawy", w którym zostały zamieszczone wszystkie zdjęcia z wystawy wraz ze szczegółowymi opisami, tabelami i historią. Katalog można nabyć na Portalu Świętego Izydora - www.isidorus.net oraz w sklepiku św. Izydora - www.sklep.isidorus.net . Całkowity dochód ze sprzedaży katalogu zostanie przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z wystawą oraz odrestaurowanie kapliczek. Realizacja tak wielkiego dzieła wymaga znacznych środków finansowych. Dlatego nasze Stowarzyszenie postanowiło poprzeć inicjatywę ks. prof. Tadeusza Fitycha i razem z Księdzem Profesorem wystąpić do Państwa o dary finansowe na organizację tej wystawy za pośrednictwem konta bankowego naszego Stowarzyszenia. Zapewnia to powodzenie ważnego dzieła i pokrycie kosztów za pośrednictwem księgowości naszego Stowarzyszenia. Ofiarodawcy proszeni są o kierowanie darów pieniężnych na konto bankowe Stowarzyszenia nr konta 73 1600 1156 0004 0601 7389 6080 Fortis Bank oddział we Wrocławiu z koniecznym dopiskiem : "Na wystawę Boże Młyny". Otrzymane dary zostaną rzetelnie zaksięgowane, jako dary na rozwój kultury i dziedzictwa narodowego i prawidłowo rozliczone. Istnieje możliwość zaprezentowania Ofiarodawcy na tablicy sponsorów Wystawy. W przypadku chęci otrzymania dodatkowych informacji o wystawie, zainteresowania sponsoringiem itp. prosimy o kontakt. KONTAKT: Biuro Wystawy "Boże Młyny" skr. poczt. 59 57-350 Kudowa-Zdrój tel. 074 / 662 20 01 e-mail: biuro@boze-mlyny.eu