ISIDORUS
Dzieła Świętego Izydora z Sewilli Drukuj
niedziela, 23 marca 2008, 2:00
Dodał: (Admin)
Święty Izydor z Sewilli do dnia dzisiejszego jest uważany za jednego z największych i najwybitniejszych biskupów uczonych i pisarzy. Do dziś jest Biskupa Sewilli uważa się za pierwszego encyklopedystę w dziejach (twórca jednej z pierwszych encyklopedii świata "Etymologiarum libri XX seu Origines"). Poniżej prezentujemy różne dzieła Świętego - niestety większość z nich jest tylko w wersji łacińskiej (w Polsce jeszcze nie wydano tłumaczenia dzieł św. Izydora w całości). W miarę możliwości będziemy zamieszczać fragmenty Jego dzieł przetłumaczone na język polski.
ETYMOLOGIARUM SIVE ORIGINUM LIBRI XX /Etymologii, czyli początków, ksiąg dwadzieścia (612-636)/
Etymologiae 1489 r.
Etymologiae 1489 r.
Isidor von Sevilla
Liber I De Grammatica Liber II De Rhetorica et Dialectica Liber III De Mathematica Liber IV De Medicina Liber V De Legibus et Temporibus Liber VI De Libris et Officiis Eclesiasticis Liber VII De Deo, Angelis et Sanctis Liber VIII De Ecclesia et Sectis Liber IX De Linguis, Gentibus, Regnis, Militia, Civibns, Affinitatibus Liber X De Vocabulis Liber XI De Homine et Portentis Liber XII De Animalibus Liber XIII De Mundo et Partibus Liber XIV De Terra et Partibus Liber XV De Aedificiis et Agris Liber XVI De Lapidibus et Metallis Liber XVII De Rebus Rusticis Liber XVIII De Bello et Ludis Liber XIX De Navibus, Aedificiis et Vestibus Liber XX De Mensis
Treść całej "Etymologii" w j. łacińskim możesz pobrać tutaj: Etymologia (całość w PDF) - w przygotowaniu Etymologia (każda księga w osobnym pliku PDF) - w przygotowaniu Etymologia (całość w .DOC) - w przygotowaniu Etymologia (każda księga w osobnym pliku w .DOC) - w przygotowaniu
SENTENTIAE LIBRI TRES /Trzy księgi sentencji (ok. 633)/ Liber I Liber II Liber III
Treść całej "Sentencji" w j. łacińskim możesz pobrać tutaj: Sentencje (całość w PDF) - w przygotowaniu
HISTORIA DE REGIBUS GOTHORUM, WANDALORUM ET SUEVORUM /Historia Gotów, Wandałów i Swewów (619; 624)/
Dzieła doktrynalne
DE HAERESIBUS - O herezjach (612-615) DE FIDE CATHOLICA CONTRA IUDAEOS - O wierze katolickiej przeciw Żydom (614-615)
Pisma z zakresu liturgii i dyscypliny kościelnej
DE ECCLESIASTCIS OFFICIIS /O obowiązkach kościelnych (598-615)/ REGULA MONACHORUM /Reguła mnichów (615-618)/
Pisma egzegetyczne
IN LIBROS VETERIS ET NOVI TESTAMENTI PROOEMIA /Wstępy do ksiąg Starego Testamentu i Nowego Testamentu (przed 600 r.)/ DE ORTU ET OBITU PATRUM /O narodzinach i zgonach Patriarchów (598-615)/ ALLEGORIAE QUAEDAM SACRAE SCRIPTURAE /Pewne alegorie Pisma świętego (612-615)/ MYSTICORUM EXPOSITIO SACRAMENTORUM, SEU QUAESTIONES IN VETUS TESTAMENTUM /Wyjaśnienie tajemnic, czyli kwestie dotyczące Starego Testamentu (624-636)/
Dzieła historyczne
CHRONICA /Kronika (615)/ DE VIRIS ILLUSTRIBUS /O sławnych mężach (615-618)/
Dzieła dydaktyczne
DE DIFFERENTIIS /O różnicach (612-615)/ DE NATURA RERUM /O istocie rzeczy (613)/ SYNONYMORUM DE LAMENTATIONE ANIMAE PECCATRICIS LIBRI II /Synonimów o żalu duszy grzesznika dwie księgi (610-615)/
Wiersze i listy /w przygotowaniu/