ISIDORUS
Przygotowanie do Prezydencji Polski w Radzie UE Drukuj
czwartek, 5 lutego 2009, 13:21
Dodał: (Admin)
Co sześć miesięcy kolejne państwo członkowskie Unii Europejskiej sprawuje prezydencję, czyli przewodniczy pracom Rady Unii Europejskiej. W tym czasie państwo sprawujące prezydencję staje się gospodarzem większości unijnych wydarzeń i gra kluczową rolę na wszystkich polach aktywności Unii Europejskiej. Jest odpowiedzialne za organizację spotkań UE, nadaje kierunek polityczny Unii, dba o jej rozwój, integrację oraz bezpieczeństwo.

1 lipca 2011 roku Polska obejmie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Zostało nam 2,5 roku na przygotowanie Polski do objęcia i do sprawnego wypełnienia powierzonej nam misji. Pierwsze kroki organizacyjne zostały już poczynione: 15 lipca 2008 roku Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie o powołaniu Pełnomocnika Rządu ds. Przygotowania Organów Administracji Rządowej i Sprawowania przez RP Przewodnictwa w Radzie UE. W następstwie prac Pełnomocnika Rządu, jego zespołu oraz przy zaangażowaniu ministerstw i urzędów, 13 stycznia 2009 roku został przyjęty Program Przygotowań RP do Objęcia i Sprawowania Przewodnictwa w Radzie UE. 184 dni tyle będzie trwać sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej 4416 godzin na prowadzenie rozmów i rozwiązywanie problemów 264960 minut na wzmocnienie pozycji UE w świecie dzięki polskiemu przewodnictwu Ale zanim nastąpi 1 lipca 2011 roku - musimy się dobrze przygotować a niezbędne informacje o tym żmudnym procesie znajdą się na specjalnej stronie internetowej www.prezydencjaue.gov.pl