ISIDORUS
VI Ogólnopolskie Czuwanie modlitewne w intencji powołań Drukuj
poniedziałek, 8 czerwca 2009, 21:00
Dodał: (Admin)
Pod hasłem „Zaufać i odpowiedzieć Bogu, który powołuje” odbędzie się 13/14 czerwca 2009 r. VI Ogólnopolskie Czuwanie modlitewne w intencji powołań w sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Będziemy modlić się w intencji Ojca Świętego Benedykta XVI, biskupów, kapłanów, osób konsekrowanych, o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w Kościele Chrystusowym oraz w intencji młodych ludzi stojących przed wyborem drogi życiowej. Naszą modlitwą otoczymy również Sługę Bożego Jana Pawła II, prosząc Boga o rychłą jego kanonizację. W programie czuwania, oprócz modlitwy, będzie koncert ewangelizacyjny zespołów oraz świadectwa osób różnych stanów. Czuwanie modlitewne prowadzić będą przedstawiciele zgromadzeń zakonnych męskich i żeńskich, seminariów duchownych i młodzież.

Serdecznie zapraszamy - Ojcowie Bernardyni


Kalwaria Zebrzydowska
Kalwaria Zebrzydowska
fot. o. Albert Mocarski OFM
Jak powstała idea organizowania czuwań modlitewnych? Idea organizowania Nocnych Czuwań modlitewnych w intencji powołań, w sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, zrodziła się jako nasza odpowiedź na zaproszenie Ojca Świętego Jana Pawła II. W Orędziu na 41 Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego w Kościele (02.05.2004 r.) napisał: „Stwierdzam z radością, że w wielu Kościołach partykularnych tworzą się «wieczerniki» modlitwy o powołania. W wyższych seminariach duchownych i w domach formacji instytutów zakonnych i misyjnych odbywają się spotkania poświęcone modlitwie w tej intencji. Wiele rodzin staje się małymi «wieczernikami» modlitwy, pomagając młodym odpowiedzieć z odwagą i wielkodusznością na wezwanie Boskiego Mistrza” (nr 2). Słowa te zainspirowały nas, aby „wieczernik” modlitwy zaistniał również w sanktuarium kalwaryjskim, tak umiłowanym przez Sługę Bożego. Warto przypomnieć, że Jan Paweł II – pielgrzymujący do sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej – przybywał do tamtego miejsca bardzo często z niedalekich Wadowic: jako dziecko, w młodości, później jako kapłan i biskup krakowski, a także dwa razy jako papież. Prosił, aby tutaj modlono się za niego tak za życia, jak i po śmierci. Uznaliśmy, że taki „wieczernik” modlitwy będzie najlepszą odpowiedzią na Jego życzenie, zwłaszcza w doniosłym i odpowiedzialnym zadaniu wspierania powołań i powołanych. Wciąż żywe i aktualne pozostają słowa Chrystusa: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, by wyprawił robotników na swoje niwo” (Mt 9, 37). Inicjatywa czuwań nocnych w intencji powołań w sanktuarium kalwaryjskim owocuje corocznym spotkaniem osób różnych stanów, które łączą się w modlitewnym zawierzeniu Panu Bogu osób Jemu poświęconych: papieża, biskupów, kapłanów, i wszystkich osób konsekrowanych. Celem tych czuwań jest – jak nazwa wskazuje – prośba o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w Kościele Chrystusowym oraz w intencji młodych ludzi stojących przed trudnym wyborem drogi życiowej. Naszą modlitwą otaczamy zawsze Sługę Bożego Jana Pawła II, prosząc Boga o Jego rychłą kanonizację. Te modlitewne intencje towarzyszą co roku czuwaniom modlitewnym na wzgórzu kalwaryjskim. Program Wieczernika modlitwy W programie czuwań: Eucharystia, Adoracja Najświętszego Sakramentu, Modlitwa różańcowa, Apel Jasnogórski, Droga Krzyżowa na Kalwaryjskich Dróżkach, Koncert wraz ze świadectwami osób różnych stanów na temat odkrywania i realizowania życiowego powołania. Kto je prowadzi? Poszczególne czuwania modlitewne prowadzą przedstawiciele zgromadzeń zakonnych męskich i żeńskich, seminariów duchownych oraz młodzież. Dzieje się tak od samego początku, tj. o 2004 r. Wśród uczestników czuwań są reprezentanci kilkudziesięciu zgromadzeń zakonnych, instytutów życia apostolskiego, seminarzyści zakonni i diecezjalni, młodzież, zorganizowane grupy duszpasterskie i liczni pielgrzymi z różnych stron Polski. Cieszy fakt, że z roku na rok przybywa coraz więcej osób. Zapraszamy! Czuwania modlitewne w intencji powołań, które odbywają się zawsze w drugą sobotę czerwca każdego roku, weszły już na stałe do kalendarza wydarzeń religijnych kalwaryjskiego sanktuarium. Jeśli i Tobie leży na sercu wielka sprawa Chrystusa i Kościoła, dotycząca „robotników na żniwie Pańskim”, zapraszamy i Ciebie do sanktuarium Kalwaryjskiego, do włączenia się w ten łańcuch modlitewnego wspierania powołań i powołanych.

o. Zefiryn Mazur OFM

Program czuwania:

18:30 – Rozpoczęcie czuwania. – Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 19:00 – Eucharystia 20:30 – Modlitwa Różańcowa w kaplicy Matki Bożej Kalwaryjskiej - Apel Jasnogórski 21:20 – Koncert ewangelizacyjny i świadectwa osób różnych stanów 24:00 – Agapa 1:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu 2:30 – Droga Krzyżowa na Kalwaryjskich Dróżkach (ze świecami) – prowadzą przedstawiciele zgromadzeń zakonnych/diecezji 4:30 – Eucharystia (w kalwaryjskiej bazylice) 5:30 – Zakończenie czuwania _____________________________ Informacje i zgłoszenia: tel. (12) 422-16-50 mail: refpow@ofm.pl