ISIDORUS
Matka Parczewska - klejnot Podlasia Drukuj
środa, 30 kwietnia 2008, 11:00
Dodał: (Admin)
Parczew (dawniej Parczów) należy do najstarszych miast Lubelszczyzny. Jak podaje Jan Długosz, osada o tej nazwie istniała już w XIII w. Prawa miejskie otrzymał Parczew w 1401 r. z rąk Władysława Jagiełły i wnet zaczął się szybko rozwijać. Rozkwit miasta za Jagiellonów nastąpił głównie dzięki położeniu na pograniczu ziem Polski i Litwy oraz na szlaku handlowym i komunikacyjnym z Krakowa do Wilna. W 1413 r. na zjeździe w Horodle Parczew został wyznaczony na miejsce zjazdów polsko-litewskich i sejmów - odtąd stał się ważnym ośrodkiem życia politycznego kraju. Tu gościli kolejno wszyscy królowie z dynastii Jagiellonów, niektórzy wielokrotnie.
MB Parczewska
MB Parczewska
Królowa Rodzin
Tu miało miejsce szereg sejmów o znaczących dla kraju decyzjach. Dla przykładu, w 1446 r. na sejmie w Parczewie Kazimierz Jagiellończyk otrzymał elekcyjną koronę polską, a w 1453 r., tuż przed rozpoczęciem wojny 13-letniej, tenże król przyjął tu posła krzyżackiego oraz posłów miast pruskich. Ostatni sejm parczewski odbył się w 1564 r. za Zygmunta Augusta. Omawiano sprawę dalszej unii z Litwą, a na koniec odbyło się przyjęcie przez króla i senat uchwał soboru trydenckiego, gwarantujących jedność z Rzymem. Przyjęcie uchwał miało ogromne znaczenie dla przyszłych dziejów Polski i na trwałe Parczew wpisało w historię nie tylko Polski, ale i Kościoła. Matka Parczewska - klejnot Podlasia
Sanktuarium
Sanktuarium
Parczew
Sanktuaria to szczególne miejsca obecności Boga pośród ludzi. W Parczewie - jak zaznaczył bp Kiernikowski w dekrecie powołującym kolegiatę ­ mamy klejnot Podlasia, cudowny obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Mały Jezus stoi na kolanach siedzącej Maryi. W lewej rączce trzyma 2 kwiaty, w prawej zaś owoc podobny do gruszki, stąd nazwa obrazu: „Madonna z Gruszką”. Przypuszcza się, iż jest to dzieło szkoły flamandzkiej, wykonane w XVI w. Przed tym wizerunkiem w każdą środę w czasie Mszy św. wieczorowej odprawiana jest nowenna do Matki Bożej Królowej Rodzin. Miejsce oparcia człowieka, pierwsza i najlepsza szkoła życia, znajduje się w rodzinie. Niestety dziś rodzina poddawana jest próbom wynikającym ze zmian cywilizacyjnych, jak również zamierzonym przez pewne grupy walki z Kościołem. Oto, z czym przychodzi się zmagać ojcom, matkom i dzieciom: powszechny brak czasu dla siebie, rozłączenie rodzin spowodowane wyjazdami za chlebem za granicę... Upowszechnia się model małżeństwa „na próbę” - to przejaw nihilizmu życiowego, którego owocem jest niepodejmowanie odpowiedzialności za siebie. Próbuje się zrównać małżeństwo ze związkami homoseksualnymi. Ponadto nagonka Rady Europy do powszechnej unifikacji prawa poprzez legalizację aborcji i eutanazji przy rozpowszechnionej i wszechobecnej pornografii i antykoncepcji - to zjawiska, które nas niepokoją. Chrześcijanie to ludzie nadziei, bo - jak woła papież Benedykt XVI - tylko ten, kto poznał Boga żywego i prawdziwego, otrzymał nadzieję. Mamy więc szansę na pokonanie zagrożeń, które dostrzegamy, na obronę i rozwój naszych wartości. Z pomocą spieszy nam Matka Boża Królowa Rodzin. Podobnie jak kiedyś, tak i dzisiaj Parczew staje się diecezjalnym miejscem modlitwy za rodziny i miejscem pomocy rodzinie - a potrzeba żywej modlitwy za rodziny, potrzeba dobrego przygotowania do małżeństwa